jerry884596@yahoo.com
jerryw845@gmail.com
And the reason why my website is called when God speaks to me.com is because we as Christian peoples do not know that God has a purpose for each and every one of our lives. And I am living proof from my testimony
B y Jerry Watson
And you can contact us a bout your Christian item that we will load into your Christian webpage for you
We take pride in our wide selection of quality products. All of the products we offer are from trusted brands and can be delivered to you within 3 to 4 business days.

If you have any questions regarding our products or would like more information, please contact the: seller whose phone number and email address will be right up under their item


Hi praise the Lord my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and I am charging a one time fee of $25.00 for setting up your Christian church webpage ID number 774875
Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and there will be a monthly fee of $5.00 a month for hosting and maintaining your online Christian church webpage ID number 775595
Praise the Lord my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and I am charging $25.00 for setting up your Christian webpage with inside of my online Christian website called when God speaks to me.com, ID number 889698
Praise the Lord my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com. Ana this is a new website that I have set up but now once I set up your Christian webpage there will be a monthly fee of $5.00 a month for hosting and maintaining your page ID number 889965
Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and this is a new website that I have set up. And now I am charging a one time fee of $25.00 for setting up your online photo album webpage with inside of my online Christian website called when God speaks to me.com, ID number 998695
Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of. When God speaks to me.com and once I set up your online photo album webpage there will be a monthly fee of $5.00 a month for hosting and maintaining your online photo album webpage with inside of my Christian website. When God speaks to me.com, ID number 776957Hi my name is Jerry Watson and this is when God speaks to me.com  


Hi my name is Jerry Watson and I would like to welcome you to my Christian home page called when God speaks to me 


Praise the Lord my name is Jerry Watson and I would just like to invite you to my Christian website called when God speaks to me and the reason why it is called this is because with inside of each and every one of us. We all can hear God's voice.

And the reason why I am sending this letter out over the Internet is because God had told me to God had told me to stop everything that I am doing to stop focusing on what he would have me to do for him, God has said. Although he is a God of love he is not a God of sin. Nor heat is a God of sinners that is why he is sending a reading number for men times sin and that Redeemer is his son Jesus Christ.

Who have gave his life on the cross at Calvary. And so therefore God had told me to tell you that the time is near. God he said mean can only kill the body, but he can kill the mine body and solar so God had told me it is time for me to stop holding back on put his word out there to his people. Because if I do not I would be like Jonah with inside of that warehouse bellyLook I know it is a whole lot of y'all who is having problems with and believe in what I am saying, but I guarantee you if you spin one day with inside of my life.

You would not want to leave 
Hi my name is Jerry Watson and this is my website called when God speaks to me.com and I just would like to say if you would like to make a donation for the great work that we are bringing to you a bout the word of God. You can just scroll down halfway of this page and then click on the donate button
 Hi my name is Jerry Watson and I am the owner of my Christian website called. When God speaks to me.com and I just would like to say this is when God speaks to me donation page where you can donate as much as you would like. Anywhere from one dollar and up. Whatever you donate it would help us to keep our Christian website up and running. So we can keep providing you with the great service that we have been providing you with all of the time. Yours truly Jerry Watson 

Teresas Phương Christian book page Lời Chúa 27/09/2015 
Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm B 
26 Thường Niên 

BÀI ĐỌC I: Ds 11, 25-29 
"Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri". 

Trích sách Dân Số. 
Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. 
Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: "El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại". Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: "Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi". Ông Môsê đáp lại rằng: "Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 10. 12-13. 14 
Đáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a). 

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp. 

2) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Đáp. 

3) Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa con sạch những lỗi lầm không nhận thấy. - Đáp. 

4) Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. - Đáp. 

BÀI ĐỌC II: Gc 5, 1-6 
"Của cải các ngươi bị mục nát". 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 
Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: " Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia. 


PHÚC ÂM: Mc 9, 37-42. 44. 46-47 
"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. 


"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt". Đó là lời Chúa.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 26-9 

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo 

Dcr 2, 5-9.14-15a; Lc 9 , 43b-45 

LỜI SUY NIỆM: Đang khi mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỷ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 

Chúa Giêsu đã công bố về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa đến ba lần, lần thứ nhất sau khi Phêrô tuyên xưng Người là Đấng Kitô của Thiên Chúa, lần thứ hai trước sự bỡ ngỡ của mọi người về những việc Người làm và lần thứ ba là trên đường lên Giêrusalem. Người muốn các ông phải biết trước những những đau khổ mà Người phải chịu, cũng như những vinh quang mà Chúa Cha sẽ ban cho Người. Nhưng tất cả đã không hiểu và không dám hỏi lại với Người. 

Lạy Chúa Giêsu. Nhờ Thần Khí của Chúa soi sáng, chúng con được biết: chúng con đang ở trong cuộc chiến thiêng liêng, như lời thánh Phalô gởi cho dân thành Ê-phê-sô: “Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế anh em có thể đứng vững trong những ngày đen tối.” (Ep 6,12). Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn tỉnh thức, khắc ghi sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa vào trong tâm hồn của chúng con để tin và để sống. 

Teresas Phương


Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 27-9 

Chúa Nhật XXVI Thường Niên 

Ds 11, 25-29; Gc 5, 1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48. 

LỜI SUY NIỆM: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” 

Chúa Giêsu là Đấng Nhân Lành hay thương xót, nhất là đối với những người tội lỗi. Nhưng đối với những con người gây nên gương mù gương xấu cho người khác sa ngã, nặng nhất là đối các trẻ em, thì Chúa lên án một cách nặng nề và dứt khoát: “Buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn”. Còn về chính bản thân của từng người, thì Chúa đòi buộc mỗi người phải dứt khoát cắt bỏ không thương xót những nguyên cớ gây nên sự phạm tội cho mình. 

Lạy Chúa Giêsu. Chúa đang nêu rõ những điều xấu sẽ dẫn đưa chính mình và những người chung quanh chúng con đến với cái chết đời đời trong tội. Xin ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết ý thức trách nhiệm của mình trước mọi lời nói cũng như những việc làm của bản thân, để tránh cho mình và những người chung quanh khỏi phải phạm tội đối với Chúa và đối với anh em
Mạnh Phương

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 05-10 

Gn 1, 1-2,1.11; Lc 10, 25-37. 

LỜI SUY NIỆM: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 

Mặc dầu đây là một câu hỏi của một người thông luật hỏi Chúa Giêsu để thử Người, nhưng Chúa Giêsu không bỏ qua cơ dịp này để nói với tất cả chúng ta. Muốn được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp trước tiên mỗi người phải vâng giữ và sống Lề Luật của Thiên Chúa. Để làm sáng tỏ về việc: “Vâng giữ và sống lề luật của Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích cho chúng ta: “Việc tuân giữ từng chữ các điều Luật là một cái gì vô bổ, nếu nó không biến đổi trái tim và không diễn tả ra bằng các thái độ cụ thể: rộng mở cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và Lời Ngài; tìm kiếm công lý và hòa bình, cứu giúp người nghèo, người yếu đuối và bị áp bức”. Nhờ đó chúng ta biết tôn thờ Thiên Chúa mọt cách chân thật và sống với người thân cận như lời Chúa mời gọi người thông luật: “Ông hãy đi, và cũng làm như vậy”. 

Lạy Chúa Giêsu. Xin ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn thờ phượng Chúa và sống với tha nhân bằng chính con tim của minh, để tránh được mọi tính toán ích kỷ của chúng con. 
Mạnh Phương
Lời Chúa 06/10/2015 
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ 
BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10 
"Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi". 
Trích sách Tiên tri Giona. 

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 7-8 
Đáp: Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3) 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. 

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. 

3) Israel đang mong đợi Chúa: bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. 

ALLELUIA: Tv 144, 14cd 
Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42 
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". 

Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". Đó là lời Chúa.Lời Chúa 30/09/2015 
Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Nkm 2, 1-8 
"Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất lại thành phố". 
Trích sách Nơkhemia. 

Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi tôi rằng: "Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong lòng ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết". 

Tôi quá sợ hãi, liền tâu vua rằng: "Thánh hoàng vạn vạn tuế! Lẽ nào mặt thần không lo buồn, vì thành phố nơi có phần mộ tổ tiên của thần bị bỏ hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu rụi?" Vua mới hỏi tôi rằng: "Ngươi thỉnh nguyện điều gì?" 

Tôi cầu nguyện cùng Chúa Trời, rồi tâu vua rằng: "Nếu đức vua thấy tốt đẹp, và tôi tớ đức vua đẹp lòng trước long nhan, thì xin hãy sai thần về Giuđêa, đến thành phố nơi có phần mộ tổ phụ của thần, thần sẽ xây cất lại". 
Lúc đó có hoàng hậu ngồi bên cạnh vua, nên vua hỏi tôi rằng: "Ngươi đi bao lâu, và chừng nào trở về?" Vua bằng lòng sai tôi đi, và tôi định kỳ hạn với nhà vua. 
Tôi tâu vua rằng: "Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin đức vua ban chiếu chỉ cho thần, để thần xuất trình cho các quan cai vùng bên kia sông, hầu các ngài đưa thần đến Giuđêa; lại xin ban chiếu chỉ cho Asaph quan cai rừng cây của đức vua, để người cấp gỗ cho thần hầu có thể làm cửa tháp đền, tường thành và nhà thần cư ngự". Vua ban cho tôi theo như tay nhân lành Chúa ở với tôi. Đó là lời Chúa. 


ĐÁP CA: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6 
Đáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a). 

1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ lại thành thánh Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. - Đáp. 

2) Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: Hãy vui mừng, hãy ca hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion. - Đáp. 

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét. - Đáp. 

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. - Đáp. 

ALLELUIA: Tv 118, 8ab 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, những giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chính. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 9, 57-62 
"Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

Lời Chúa 07/10/2015 
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Gn 4, 1-11 
"Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?" 
Trích sách Tiên tri Giona. 

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống". Chúa liền hỏi rằng: "Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?" 

Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (vì ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho mình chết mà rằng: "Thà con chết đi còn hơn là sống". 

Chúa phán cùng ông Giona rằng: "Ngươi có nghĩ ngươi giận vì dây dưa là đúng không?" Ông thưa: "Đúng, con giận cho đến chết (đi được!)" Chúa phán: "Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?" Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 85, 3-4. 5-6. 9-10 
Đáp: Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung (c. 15b). 

1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. 
2) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 
3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 

ALLELUIA: Mt 4, 4b 
Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 1-4 
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 

"Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ' ". Đó là lời Chúa.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 07-10 

Đức Mẹ Mân Côi 

Cv 1, 12-14; Lc 1, 26-38. 

LỜI SUY NIỆM: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” 

Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Giáo hội cho chúng ta nghe lại đoạn Tin Mừng “Truyền tin cho Đức Maria”. Để tất cả chúng ta học cách đón nhận Lời Chúa như Đức Mẹ đã đón nhận: Đức Mẹ đón nhận Lời với con tim chân thật, bằng cách lắng lời sứ thần nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu...”. Đức Mẹ tìm hiểu: “Việc ấy sẽ xãy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng” Đức Mẹ đã đón nhận với đức tin của mình: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” Trong sự khiêm tốn của mình: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”; Sau cùng là hoàn toàn phó thác mọi sự và đời sống của mình trong sự quan phòng yêu thương đùm bọc của Thiên Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. 

Lạy Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con, khi đọc kinh Mân Côi, thì cũng biết suy niệm và xét mình lại trong từng phần trong năm sự Vui, sự Thương, sự Sáng và sự Mừng, để cải thiện đời sống chúng con.

Mạnh Phương
8 tháng 10 
Bức Tượng Người Mù 


Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào, tại Lộ Ðức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Ðức Mẹ cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thọ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn Mẹ... Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách những phép lạ tại Lộ Ðức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây lại tượng trưng cho một biến cố khác, một phép lạ theo đúng nghĩa bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng Ðức Tin. 

Bức tượng này được một người đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng Ðức Tin mà bà đã tìm lại được tại Lộ Ðức. Tuy là người Công Giáo, nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều: đó là thú vui trong cuộc sống. 

Một mùa hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ởphía Nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua Lộ Ðức. Thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quang của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng Ðức Tin. Ðể tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ, bà đã cho dựng lên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: "Tìm lại Ðức Tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt". 

Trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi kiếm tìm con người. 

Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc, hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở Tình Yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. 

Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài nỉ, lúc nào cũg vỗ về, lúc nào cũng tha thứ. 

Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con người

Lời Chúa 08/10/2015 
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ 
BÀI ĐỌC I: Ml 3, 13 - 4, 2a (Hr 3, 13-20a) 
"Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa". 
Trích sách Tiên tri Malakhi. 

Chúa phán: "Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: 'Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?' Các ngươi còn nói: 'Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát' ". 

Bấy giờ những kẻ kính sợ Chúa đàm đạo với nhau, thì Chúa lắng nghe. Trước mặt Chúa là quyển sách kỷ niệm ghi danh sách những kẻ kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến thánh danh Người. Chúa các đạo binh phán: "Trong ngày Ta định hành động, họ sẽ là của riêng Ta. Ta sẽ tha thứ cho họ, như một người tha thứ cho đứa con biết phụng sự mình. Khi trở lại, các ngươi sẽ xem thấy sự khác biệt giữa người lành và kẻ dữ, giữa người phụng thờ Thiên Chúa và kẻ không phụng thờ Người". 

"Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả", Chúa các đạo binh phán như vậy. "Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6 
Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (c. Tv 39,5a). 

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. 
2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. 
3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. 
ALLELUIA: Lc 4, 18-19 
Alleluia, alleluia! - Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 5-13 
"Các con hãy xin thì sẽ được". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. 
"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người". Đó là lời Chúa

Lời Chúa Trong Gia Đình 
NGÀY 08-10 
Ml 3, 13-20a; Lc 11, 5-13. 
LỜI SUY NIỆM: “Thầy bảo thật anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho”. 
Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết được đặc ân lớn lao của người môn đệ, đồng thời biết được những ai là người thân cận với mình. Điều đặc biệt hơn nữa, là chúng ta biết được Thiên Chúa là Cha của chúng ta và tất cả chúng ta là con cái của Ngài. Với tình yêu thương của Chúa Giêsu, Chúa đang mời gọi tất cả chúng ta phải luôn chạy đến với Thiên Chúa là Cha của mình để cầu xin. Trong cầu xin phải có lòng thành khẩn với đức tin và niềm hy vọng. như dụ ngôn “Người bạn quấy rầy”, Người còn đoan chắc cứ xin thì sẽ được: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? 
Lạy Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con được ý thức mỗi khi cầu nguyện là được gặp gỡ với Chúa, là Cha của mình; Chúa đang lắng tai nghe, Chúa đang thấu hiểu tận đáy lòng chúng con những điều đang khao khát, để chúng con biết gạn lọc trong mọi lời cầu xin. 
Mạnh Phương

Mạnh Phương
Lời Chúa 11/10/2015 
Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B 
BÀI ĐỌC I: Kn 7, 7-11 
"Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không". 
Trích sách Khôn Ngoan. 

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn.
Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17 
Đáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14). 

Xướng: 1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. - Đáp. 

2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai. - Đáp. 

3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. - Đáp. 

BÀI ĐỌC II: Dt 4, 12-13 
"Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn". 
Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ. Đó là lời Chúa. 

ALLELUIA: Lc 19, 38 
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 10, 17-27 {hoặc 17-30} 
"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". 

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự". 

{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".} Đó là lời Chúa.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 11-10 

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 

Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-30. 

LỜI SUY NIỆM: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. 

Trong câu chuyện người thanh niên đạo đức, gặp được Chúa Giêsu và được Chúa Giêsu “đem lòng yêu mến”. Anh ta xin một điều tốt lành: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” và Chúa đã chỉ cho anh, nhưng vì anh ta có nhiều của cải, nên đã không thể thực hiện điều Chúa truyền dạy; để đi theo Người. Điều này, cũng đang xãy ra cho mỗi một người trong chúng ta, khi phải đối diện với người nghèo, với hoàn cảnh thiếu thốn và đau khổ của người anh em; so với những gì mình đang có. Chúng ta đã nhắm mắt làm ngơ: đóng cửa lòng mình lại; do bởi tính ích kỷ và thiếu niềm tin vào Chúa quan phòng. 

Lạy Chúa Giêsu. Chúng con tin Chúa đang đem lòng yêu mến chúng con. Xin ban cho chúng con Đức Khôn Ngoan để biết lắng nghe Lời Chúa. Mà quan tâm đến những người đang sống chung quanh chúng con, nhất là đối với những người nghèo khó và bệnh tật. Hầu giúp nhau trong cuộc sống và ngày sau được sum họp trong Nước Trời.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 12-10 

Rm 1, 1-7; Lc 11, 29-32. 

LỜI SUY NIỆM: “Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy”. 

Dân thành Ninivê nhờ sự có mặt của tiên tri Giôna, và những lời ông loan báo, mà dân thành Ninivê đã ăn chay, mặc áo nhặm, rắc tro trên mình tỏ lòng sám hối, và đã tránh được sự giáng phạt của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến, đám đông dân chúng đã nhìn thấy: quyền năng của Người trong lời nói cũng như việc làm của Người. Nhưng rồi họ đã không quan tâm, không hoán cải, họ cứ tưởng mình đang là những con người tốt, họ đã không có tâm tình sám hối, để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, nhưng lại đòi hỏi nơi Người một dấu lạ, để tin. Chúa Giêsu đã không đáp lại đòi hỏi của họ, Người nhắc cho họ câu chuyện của tiên tri Giôna và dân thành Ninivê, để đánh thức họ. 

Lạy Chúa Giêsu. Chúa luôn yêu thương và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con có con tim yêu mến Chúa, luôn biết sám hối, và cải thiện đời sống của mình, để được sống trong tình thương tha thứ của Chúa
Mạnh Phương
Mạnh Phương

Lời Chúa 12/10/2015 
Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ 
BÀI ĐỌC I: Rm 1, 1-7 
"Nhờ Đức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin". 
Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Đavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi. 

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma, được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a). 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. 

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! 

ALLELUIA: Tv 118, 27 
- Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32 
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa". Đó là lời Chúa. 

12 tháng 10 
Người Nữ Tu Khó Tính 


Thánh nữ Têrêxa hài đồng Giêsu được trao phó cho công việc trông coi một chị nữ tu già bị bất toại. Người nữ tu già này nổi tiếng là một người khó tính trong nhà dòng. Têrêxa phải dìu bà đi từng bước. Một chút thiếu sót cũng đủ cho Têrêxa bị trách móc. Bà không một lần nói lên một tiếng cám ơn. Thế nhưng Têrêxa vẫn luôn tỏ ra vui tươi hồn nhiên và chịu đựng tất cả vì thánh nữ yêu mến Chúa và vì Tình Yêu Chúa, thánh nữ yêu mến người nữ tu già đáng thương này. 

Tình yêu đối với Chúa thường không tỏ hiện bên ngoài. Dấu hiệu bên ngoài của tình yêu mến đối với Chúa chính là yêu mến tha nhân. Và chúng ta chứng tỏ tình yêu đối với tha nhân không những bằng lời nói nhưng nhất là bằng hành động, bằng sự nhẫn nhục, tha thứ và cảm thông.

Lời Chúa 10/10/2015 
Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ 
BÀI ĐỌC I: Ge 3, 12-21 (Hr 4, 12-21) 
"Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới". 
Trích sách Tiên tri Giôel. 

Đây Chúa phán: "Các dân hãy chỗi dậy và tiến đến đồng Giosaphát: vì Ta sẽ ngự nơi đó để phán xét mọi dân tộc chung quanh. Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới. Này, các ngươi hãy xuống đi, vì bàn ép đã đầy, các chum đã tràn, vì tội ác của chúng đã gia tăng. 

"Có vô số dân tộc trong cánh đồng giết chóc: vì ngày Chúa đến trong cánh đồng giết chóc đã gần. Mặt trời mặt trăng đã ra tối tăm, các vì sao đã mất ánh sáng. Từ Sion, Chúa sẽ hét to, và từ Giêrusalem, tiếng Người sẽ vọng ra: trời đất sẽ rung chuyển và Chúa sẽ là niềm cậy trông của dân Người, là sức mạnh của con cái Israel. Các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi, đang ngự trên Sion, núi thánh của Ta: Giêrusalem sẽ là thành thánh và các ngoại kiều không còn lai vãng qua đó nữa. 

"Trong ngày ấy, sẽ xảy ra là các núi sẽ nhỏ mật ngọt, các đồi sẽ chảy ra sữa; nước sẽ chảy qua các sông ở Giuđa, mạch nước từ đền thờ Chúa sẽ chảy ra tưới suối gai góc. Ai-cập sẽ trở nên hoang vu; Iđumê sẽ trở thành rừng bị tiêu huỷ: lý do là tại chúng ngược đãi con cái Giuđa, và đổ máu vô tội trong lãnh thổ của chúng. Còn đất Giuđa sẽ có người cư ngụ đời đời, và Giêrusalem cũng sẽ có người cư ngụ từ đời nọ tới đời kia. Ta sẽ rửa sạch máu chúng mà trước Ta chưa rửa sạch, và Chúa sẽ ngự tại Sion". Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 96, 1-2. 5-6. 11-12 
Đáp: Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa! (c. 12a). 

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu. 
2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 
3) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca tụng thánh danh Người! 

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 27-28 
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". Đó là lời Chúa.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 09-10 

Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn tử đạo 

Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục 

Ge 1, 13-15; 2,1-2; Lc 11, 15-26. 

LỜI SUY NIỆM: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. 

Đây là Lời Chúa Giêsu đang nói với mỗi một người trong chúng ta. Đối với Chúa Giêsu, mỗi người trong chúng ta phải có thái độ dứt khoát: “một là đi theo hay là chống lại; thu gom hay là phân tán” chứ không thể có thái độ trung lập hay lừng khừng. Những ai đã tin vào Người thì đi theo Người trên đường Người đã đi, đón nhận và vâng phục những gì Người đã dạy; đồng thời phải ra sức cọng tác với Người trong mọi sự thu gom, để dâng về cho Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu. Mọi điều Chúa đã dạy, và những điều Chúa muốn chúng con thực hiện, đều được ơn ban của Chúa kèm theo, để giúp chúng con chu toàn và vui hưởng. Xin ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con vững tin và đón nhận ơn ban của Chúa, để chúng con trung thành đi theo Chúa cho đến trọn đời của chúng con
Mạnh Phương

Lời Chúa 09/10/2015 
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ 

BÀI ĐỌC I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2 
"Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt". 
Trích sách Tiên tri Giôel. 

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi. 

Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Đấng Quyền Năng thực hiện. 

Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy. 
Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 9, 2-3. 6 và 16. 8-9 
Đáp: Chúa công minh thống trị địa cầu (c. 9a). 

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. 
2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che. 
3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân. 
ALLELUIA: Lc 19, 38 
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 15-26 
"Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. 

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. 

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán. 

"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước". Đó là lời Chúa

5 tháng 10 

Sứ Ðiệp Của Một Người Tàn Tật 


Hằng năm tổ chức có tên là "Tự nguyện chịu đau khổ" hành hương đến Lộ Ðức để chia sẻ kinh nghiệm của họ khi đối đầu với đau khổ. Năm 1982, khách hành hương đã chú ý đến lời chia sẻ của Jacques Lebreton, một phó tế vĩnh viễn không tay, mù mắt. Chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của ông: 

Sau trận đánh ở El Alamem, tôi và các bạn của tôi đang lo gỡ mìn. Một anh bạn tôi cầm một quả lựu đạn và vô tình mở chốt. Trong cơn hốt hoảng, anh trao cho tôi. Tôi cứ tự nhiên cầm lấy quả lựu đạn. Nó đã nổ tung trong tay tôi. Tôi tối tăm mặt mũi, không nói được nữa. Tôi cảm thấy mình đang chết. Tôi chỉ còn là một người không tay, không mắt... Tôi toan tự tử. 

Trên giường bệnh ở nhà thương, tôi, một người đã không giữ đạo từ lâu, tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi xin được rước lễ. Tôi đã hiểu nguyên do sự đau khổ của tôi là tội lỗi nhân loại: đó là thù oán, kiêu căng, chiến tranh... Và tôi đã tìm lại được sự an vui và trông cậy. 

Tôi cảm thấy một cái gì tương tự như Chúa Giêsu trong vườn Giêtsêmani. Ngài cũng không muốn chịu đau khổ. Ngài đã van xin: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này", nhưng liền sau đó, Ngài lại thưa: "Lạy Cha, xin vâng theo ý Cha". Sau thảm kịch Golgotha, Ngài đã sống lại. Chính nhờ mầu nhiệm chết và sống lại mà Chúa Kitô muốn cho chúng ta cùng sống. Tôi đã đạt đến mức độ không phải là chịu đựng mà là chấp nhận. Chịu đựng là một thất bại. Chấp nhận là một chiến thắng. Trên giường bệnh, tôi đã khóc, khóc vì sung sướng với ý nghĩ ấy. Ðiều mà tự nhiên tôi cũng không thể chịu được, nay nhờ ơn Chúa tôi đã chịu được. 

Như lời văn hào Mauriac nói: "Chúa Giêsu không đến để xóa bỏ đau khổ, nhưng để cùng hiện diện với những người đau khổ". Tôi đã cảm nghiệm được lời Chúa phán: "Phúc cho những kẻ khóc lóc, phúc cho những kẻ đau khổ". 

Tại Evreux, tôi được gặp một người đàn bà hoàn toàn bất toại, đến nỗi không thể nói được. Nhưng nhờ ngón chân cái của bà, bà có thể máy động bàn chữ cái trên một miếng ván và bà đã tặng cho tôi một bài thơ có tựa đề "Nụ cười". 

Tôi liên tưởng đến một người đàn ông khác, bị điếc lúc 14 tuổi, mù từ lúc lên 16 tuổi. Trên giường bệnh, lúc hấp hối, người đàn ông 87 tuổi này đã thốt lên như sau: "Tôi đã trải qua một cuộc đời tốt đẹp". 

Ông Jacques Lebreton kết luận như sau: "Tôi, một người không tay, không mắt, tôi cũng thấy đời tươi đẹp. Cuối cùng, sự tàn tật lớn lao nhất là bị chia lìa với Thiên Chúa. Tôi không thể nói như vậy, nếu tôi lành lặn với đôi mắt và đôi tay. Nhưng tôi có thể nói như vậy vì tôi biết thế nào là sống xa Chúa. Và hôm nay, sau một chặng đường dài, tôi lớn tiếng kêu lên với tất cả các người anh em của tôi rằng: Thiên Chúa hằng sống. Ðức Kitô đã sống lại". 

Ðã có khoảng 6,000 vụ lành bệnh lạ lùng được ghi nhận tại Lộ Ðức, trong số này chỉ có 64 vụ được Giáo Hội công nhận là phép lạ. Nhưng phép lạ cả thể nhất của Lộ Ðức cũng như của những trung tâm Thánh Mẫu khác: chính là phép lạ của lòng tin. Và trong những phép lạ của lòng tin ấy, kỳ diệu hơn cả vẫn là niềm tin, sự chấp nhận, tinh thần lạc quan của chính những người đau khổ. Trong niềm đau tột cùng trong thân xác cũng như tâm hồn, những con người ấy vẫn còn thấy được ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu cao cả của Chúa. Ðó chính là phép lạ mà Chúa vẫn tiếp tục thực hiện qua những người có lòng tin. Và đó cũng là phép lạ mà chúng ta không ngừng kêu cầu Chúa thực hiện. 

Nhìn lên thập giá Chúa, trong niềm hiệp thông với Mẹ Ngài, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta được tiếp tục tin yêu, được tiếp tục nhìn thấy ánh sáng phục sinh giữa những đêm tối của khổ đau, thử thách. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho không biết bao nhiêu người đang quằn quại trong đau đớn của thể xác, trong cô đơn của tâm hồn. Xin cho họ được nâng đỡ, ủi an và tìm được niềm tin.


LỄ SỐNG NGÀY 28/10/2015 
CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI 

Cách đây hơn một trăm năm, khi đường sắt vừa mới được phát minh, nhu cầu đi lại mỗi lúc một bành trướng, một văn sĩ nọ, trong quyển lịch sử của xe lửa và đường sắt, đã ghi ra một số chỉ dẫn cho hành khách. Trong một chương có tựa đề "Những lời khuyên trước khi lên đường", ông đã đưa ra vài căn dặn như sau: "Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, hành khách nên quyết định: mình sẽ đi đâu, sẽ lên chuyến xe lửa nào và ở đâu, tại nơi nào sẽ đổi tàu...". 

Trong một đoạn khác, ông nhắc nhủ hành khách như sau: "Khuyên quý khách mang theo hành lý càng ít bao nhiêu càng tốt... Riêng với các bà, các cô, không được phép mang quá ba hành lý và năm gói nhỏ". 

Những lời khuyên trên đây xem chừng như không có chút giá trị nào đối với hệ thống đường sắt hiện tại ở Việt Nam. Chen chúc nhau để có được một chỗ ngồi thích hợp, đã là quá lắm rồi, còn chỗ đâu để xác định số hành lý phải mang theo. 

Nhưng dù thanh thản trong một con tàu đầy tiện nghi, hay chen chúc nhau trong một wagon chật hẹp bẩn thỉu, mỗi khi bước vào xe lửa, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để tưởng nghĩ đến chuyến đi của cuộc đời... Ðời cũng là một chuyến đi. 

Bước lên chiếc xe lửa của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để chuẩn bị cuộc hành trình bằng một số câu hỏi cơ bản: tôi sẽ đi về đâu? Tôi phải mang những gì cần thiết cho cuộc hành trình? 

Trên một số tuyến đường liên tỉnh tại Phi Luật Tân, thỉnh thoảng hành khách có thể đọc được một bảng hiệu có thể làm cho họ phải giật mình suy nghĩ: có thể đây là chuyến đi cuối cùng của bạn. Thật ra, ít có ai khi lên đường, lại có ý nghĩ ấy. Có lẽ người ta nghĩ đến công việc, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những thú vui đang chờ đợi hơn là phải dừng lại với ý nghĩ của một cái chết bất ngờ. 

Thái độ khôn ngoan nhất mà Chúa Giêsu thường lặp lại trong Tin Mừng của Ngài: đó là "Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". Con người sinh ra để chết. Nói như thế không hẳn là một phát biểu bi quan về cuộc đời, mà đúng hơn là một cái nhìn trong suốt về hướng đi của cuộc đời. 

Giá như ai trong chúng ta cũng biết rằng: công việc ta đang làm trong giây phút này đây là công việc cuối cùng trong cuộc đời, thì có lẽ mọi việc đều có một ý nghĩa và một mục đích khác hẳn.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 27-10 

Rm 8, 18-25; Lc 13, 18-21. 

LỜI SUY NIỆM: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 

Chúa Giêsu được chính Chúa Cha sai đến, để Người thiết lập Nước Thiên Chúa trên trần gian này như lời nguyện trong Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10). Cũng như trước khi Người về trời, Người đã căn dặn: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép Rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16). Nhưng đã hơn hai ngàn năm qua, Nước Thiên Chúa vẫn chưa hiển tri, điều này không thể làm cho người tín hữu thất vọng. Nhưng phải đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa vì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta về sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu. Chúa đang đòi hỏi mỗi người trong chúng con luôn phải cọng tác trong việc xây dựng Nước Chúa ngay trong thế gian này. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con có đức tin và biết dùng ơn Thánh cho nên.

Lời Chúa Trong Gia Đình 

NGÀY 24-10 

Thánh Antôn Maria Claret, giám mục 

Rm 8, 1-11; Lc 13, 1-9 

LỜI SUY NIỆM: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. 

Trong câu chuyện có mấy người đem chuyện: “những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng” kể cho Chúa Giêsu nghe. Chúa biết trong suy nghĩ của những người này có một sự sai lầm dễ dẫn đưa họ đến đoán xét sai. Nên qua câu chuyện, Chúa Giêsu đã giải thích, và Chúa mời gọi tất cả họ cần phải nhìn vào đó để biết sám hối, đồng thời Chúa cũng cảnh báo: nếu không sám hối thì tất cả đều phải chết hết. 

Lạy Chúa Giêsu, những chuyện xãy ra chung quanh chúng con, không phải là ngẫu nhiên, nhưng tất cả đó, đều là Lời Chúa đang nhắc nhở về đời sống của chúng con. Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình chúng con, luôn tỉnh thức để nhận ra mà biết sám hối những gì đã sai phạm, hầu có thể sám hối về những lỗi lầm của chúng con. 

Mạnh Phương
Lời Chúa 24/10/2015 
Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ 
BÀI ĐỌC I: Rm 8, 1-11 
"Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em". 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt dành cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô: vì những kẻ ấy không còn sống theo xác thịt. Bởi chưng lề luật của Thánh Thần ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô, đã giải thoát tôi khỏi lề luật sự tội và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được, vì bị xác thịt làm cho ra yếu đi, thì Thiên Chúa sai Con của Người đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, và để phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi, và phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi trong xác thịt, khiến cho ơn công chính của lề luật thành tựu đầy đủ trong chúng ta, là những người không còn sống theo xác thịt, nhưng theo tinh thần. Vì những ai sống theo xác thịt, thì tưởng ước những sự thuộc về xác thịt: còn những ai sống theo tinh thần, thì tưởng ước những sự thuộc về tinh thần. Mà tưởng ước của xác thịt là sự chết, còn tưởng ước của tâm thần là sự sống và bình an. Vì chưng sự khôn ngoan của xác thịt là thù nghịch với Thiên Chúa: bởi nó không tùng phục lề luật của Thiên Chúa: vả lại nó cũng không thể tùng phục được. Những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 
Đáp: Lạy Chúa, đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Chúa (c. 6). 

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Người xây dựng nó trên biển cả, và Người giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. 
2)Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Người? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa. 
3)Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Đấng cứu độ ban ân thưởng. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp. 

ALLELUIA: Tv 118, 18 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. - Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 13, 1-9 
"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". 

Người còn nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi". Đó là lời Chúa.

LỄ SỐNG NGÀY 28/10/2015 
CHUYẾN XE CUỘC ĐỜI 

Cách đây hơn một trăm năm, khi đường sắt vừa mới được phát minh, nhu cầu đi lại mỗi lúc một bành trướng, một văn sĩ nọ, trong quyển lịch sử của xe lửa và đường sắt, đã ghi ra một số chỉ dẫn cho hành khách. Trong một chương có tựa đề "Những lời khuyên trước khi lên đường", ông đã đưa ra vài căn dặn như sau: "Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, hành khách nên quyết định: mình sẽ đi đâu, sẽ lên chuyến xe lửa nào và ở đâu, tại nơi nào sẽ đổi tàu...". 

Trong một đoạn khác, ông nhắc nhủ hành khách như sau: "Khuyên quý khách mang theo hành lý càng ít bao nhiêu càng tốt... Riêng với các bà, các cô, không được phép mang quá ba hành lý và năm gói nhỏ". 

Những lời khuyên trên đây xem chừng như không có chút giá trị nào đối với hệ thống đường sắt hiện tại ở Việt Nam. Chen chúc nhau để có được một chỗ ngồi thích hợp, đã là quá lắm rồi, còn chỗ đâu để xác định số hành lý phải mang theo. 

Nhưng dù thanh thản trong một con tàu đầy tiện nghi, hay chen chúc nhau trong một wagon chật hẹp bẩn thỉu, mỗi khi bước vào xe lửa, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để tưởng nghĩ đến chuyến đi của cuộc đời... Ðời cũng là một chuyến đi. 

Bước lên chiếc xe lửa của cuộc đời, ai trong chúng ta cũng được mời gọi để chuẩn bị cuộc hành trình bằng một số câu hỏi cơ bản: tôi sẽ đi về đâu? Tôi phải mang những gì cần thiết cho cuộc hành trình? 

Trên một số tuyến đường liên tỉnh tại Phi Luật Tân, thỉnh thoảng hành khách có thể đọc được một bảng hiệu có thể làm cho họ phải giật mình suy nghĩ: có thể đây là chuyến đi cuối cùng của bạn. Thật ra, ít có ai khi lên đường, lại có ý nghĩ ấy. Có lẽ người ta nghĩ đến công việc, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến những thú vui đang chờ đợi hơn là phải dừng lại với ý nghĩ của một cái chết bất ngờ. 

Thái độ khôn ngoan nhất mà Chúa Giêsu thường lặp lại trong Tin Mừng của Ngài: đó là "Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". Con người sinh ra để chết. Nói như thế không hẳn là một phát biểu bi quan về cuộc đời, mà đúng hơn là một cái nhìn trong suốt về hướng đi của cuộc đời. 

Giá như ai trong chúng ta cũng biết rằng: công việc ta đang làm trong giây phút này đây là công việc cuối cùng trong cuộc đời, thì có lẽ mọi việc đều có một ý nghĩa và một mục đích khác hẳn.